استاد مهران میرزایی

46 اشتباه رایج در زبان انگلیسی

46 اشتباه رایج در زبان انگلیسی

در این مطلب 46 اشتباه رایج در زبان انگلیسی را برای شما گردآوری کرده ایم که باید از آنها دوری نمایید .

مطالعه به سبکی دیگر! متد PQRST

مطالعه به سبکی دیگر! متد PQRST

اغلب دانش آموزان، دانشجویان و علاقه مندان آموزشی از مربیان و استادان خود بارها پرسش می‌‌کنند که چگونه مطالعه کنیم تا مطالب را بهتر در ذهن سازماندهی کنیم؟ صبح زود مطالعه کنیم یا شب هنگام؟ با صدای بلند مطالعه کنیم یا به آهستگی مطالب را مرور کنیم؟ پیشکسوتان فرهنگی نیز با توجه به تجربیات و […]