46 اشتباه رایج در زبان انگلیسی

46 اشتباه رایج در زبان انگلیسی

در این مطلب 46 اشتباه رایج در زبان انگلیسی را برای شما گردآوری کرده ایم که باید از آنها دوری نمایید .

بخش اول از 46 اشتباه رایج در زبان انگلیسی

 

استفاده نادرست علامت مالکیت برای اشیاء بی جان.

 

برای مثال برای گفتن این جمله: پنجره اتاق او باز است.

 

نگویید: Her room’s window is open.

 

بگویید: The window of her room is open.

 

توجه: علامت مالکیت (‘s) برای انسان و حیوان به کار میرود.

 

برای اشیاء بی جان حرف اضافه of به کار میرود. Of نشانه ی نسبت یا اضافه است و بیانگر تعلق یا مالکیت میباشد. این حرف اضافه در فارسی گاهی معادل کسره ی اضافه است.

 

مثال:

 

The door of the car

 

درِ ماشین

 

The leg of the table

 

پایه ی میز

 

The surface of the water

 

سطحِ آب

 

توجه: با اسم مکان ها و سازمان ها میتوانیم هم از ‘s و هم of استفاده کنیم.

 

مثال:

 

London’s streets = The streets of London = خیابان های لندن

 

  Italy’s climate = The climate of Italy = آب و هوای ایتالیا

 

The school’s main office = The main office of the school = دفتر اصلی مدرسه

 

نکته: کاربرد ‘s ملکی در عبارت هایی که اسم اول به رأس زمان یا مدت زمان اشاره میکند، رایج است.

 

مثال:

 

Yesterday’s paper

 

روزنامه دیروز

 

Today’s news

 

اخبار امروز

 

An hour’s delay

 

تأخیر یک ساعته

 

همچنین میگوییم:

 

A day’s work

 

کار یک روزه

 

A night’s rest

 

استراحت یک شبه

 

A week’s holiday

 

تعطیلات یک هفته ای

 

A pound’s worth

 

ارزش یک پوند.

 

نکته: هرگاه اسم به s جمع ختم شود، برای نشان دادن مالکیت تنها به آخر آن آپوستروف اضافه میکنیم.

 

مثال:

 

The girls’ books

 

کتاب های دخترها

 

**********************************

 

۲)

 

دیشب خواب عجیبی دیدم

 

نادرست: I saw a strange dream last night.

 

درست: I had a strange dream last night. یا I dreamt a strange dream last night.

 

**********************************

 

 ۳)

 

مجذوب شدن در، غرق بودن در

 

نادرست:Absorbed at

 

درست: Absorbed in

 

مثال:

 

The man was absorbed in his work.

 

مرد غرق در کارش بود

 

**********************************

 

 ۴)

 

من علاقه مند به رمان های غربی هستم

 

نادرست: I am interested at western novels

 

درست :I am interested in western novels

 

**********************************

 

۵)

 

باهات موافقم

 

نادرست: I am agree with you.

 

درست: I agree with you

 

**********************************

 

 

این متعلق به من است (مال من است)

 

نادرست: It is belong to me.

 

درست: It belongs to me

 

**********************************

 

 

من در پارک گم شدم

 

نادرست: I lost in the park.

 

درست: I got/was lost in the park

 

 

 

من از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم.

 

نادرست: I was graduated from Tehran University.

 

درست: I graduated from Tehran University

 

**********************************

 

۹)

 

من به او احترام میگذارم

 

نادرست: I respect to him

 

درست: I respect him

 

کلمه respect به معنای “احترام گذاشتن به” بوده و مثل فارسی نیاز به حرف اضافه ندارد.

 

توجه داشته باشید که با عبارت in respect of  و with respect to اشتباه نگیرید. در چنین عباراتی respect با حرف اضافه می آید و این عبارات دارای معانی زیر هستند:

 

نسبت به (ریاضیات) – راجع به – در خصوص – درباره – با اشاره به  – عطف به – با توجه به – با در نظر گرفتن

 

**********************************

 

۱۰)

 

 استفاده از Section به جای Session:

 

 این اشتباه خیلی رایج شده است. وقتی بیشتر زبان آموزان می خواهند از معادل کلمه جلسه (کلاس) در زبان انگلیسی استفاده کنند Section را به کار می برند ولی Section یک بخشی از چیزی است مثل بخشی از یک شهرa section of a city به این مثال توجه کنید:

 

The last section we took an exam

 

کلمه Section در جمله بالا به صورت اشتباه به کار رفته است و Session باید جایگزین آن شود.

 

**********************************

 

۱۱)
کاربرد It’s و Its به جای همدیگر:

 

این دو کاملا با هم فرق می کنند; It’s مخفف It is است ولی Its یک حالت ملکی را بیان می کند. برای مثال اگر شما بخواهید بگویید رنگش قرمز است باید بگویید Its color is red و نهIt’s color is red

 

**********************************

 

۱۲)

 

تلفظ های متفاوت برای Their, There و They’re:

 

برخی از زبان آموزان این سه را به صورت متفاوت تلفظ می کنند ولی همه آنها یک تلفظ دارند و آن هم این است : /ðər/

 

**********************************

 

۱۳)
کاربردUnderline به جای Underscore:

 

شاید این مورد برای شما هم اتفاق افتاده باشد که این علامت (_) را Underline خوانده باشید ولی این علامت که در آدرس های ایمیل خیلی مورد استفاده قرار میگیرد Underscore نام دارد، Underline وقتی است که ما زیر یک کلمه یا جمله خط می کشیم.

 

**********************************

 

۱۴)

 

 استفاده از حرف اضافه About برای Discus:

 

خیلی از لغات فارسی هستند که حرف اضافه می گیرند ولی معادل های آنها در زبان انگلیسی حرف اضافه نمی گیرند. یکی از اشتباهات رایج زبان انگلیسی ما ایرانی ها در این خصوص Discuss about است. ما اگر بخواهیم آن را در یک جمله استفاده کنیم باید هیچ حرف اضافه ای برای آن بکار نبریم مثل:

 

Ali and his friend discussed the plan

 

**********************************

 

۱۵)

 

استفاده از Either به جای Too و As well:

 

هر سه این کلمات ‘نیز، هم’ معنی هستند ولی کاربرد آنها مثل مثل همدیگر نیست. Too و As well در جمله های مثبت به کار می روند ولی Either در جمله های منفی به کار می رود. به مثال زیر توجه کنید:

 

Mohsen isn’t here today. Reza isn’t here either
در این جمله ما فقط می توانیم از Either استفاده کنیم چون منفی است.

 

**********************************

 

۱۶)

 

به کار بردن was/Is برای Police, Crew و Staff :

 

یک مورد دیگر از اشتباهات رایج زبان انگلیسی مربوط به استفاده از افعال مفرد برای اسامی جمع است. تنها مشخصه اسامی جمع فقط ‘S’ نیست. در اینجا نمونه دیگری از اسامی جمع وجود دارد که تا حدی گول زننده است. جمله زیر اشتباه است:
The police is coming here
چون Police یک اسم جمع است ولی Is به عنوان یک فعل مفرد در جمله قرار داده شده است. بنابراین شکل صحیح جمله این است:
The police are coming here
و این برای دو کلمه دیگر نیز صدق می کند.

 

**********************************

 

۱۷)

 

یادتون باشه که معادل امتحان دادن و امتحان گرفتن در زبان انگلیسی، کاملا برعکس چیزی هست که در فارسی گفته میشود. یعنی:

 

Take an exam = امتحان دادن

 

Give an exam = امتحان گرفتن

 

مثال:

 

دیروز معلم مان از ما امتحان گرفت.

 

Our teacher gave us an exam (a test / a quiz) yesterday.

 

هفته گذشته امتحان پایان ترم (نهایی) دادیم/

 

We took our final exam last week.

 

**********************************

 

۱۸)

 

استفاده از Although و But در یک جمله:

 

کلمه Although به معنی ‘اگرچه’ است و But یعنی ‘ولی’. در زبان انگلیسی ما نباید از این دو کلمه به صورت همزمان در یک جمله استفاده کنیم، اگرچه در زبان فارسی این صحیح است.
Although I had studied a lot, but I didn’t get a good score
این جمله اشتباه است و یکی از دو کلمه مذکور باید حذف شود.

 

**********************************

 

۱۹)

 

اشتباه نوشتن A lot و every day:

 

آخرین مورد از اشتباهات رایج در زبان انگلیسی که ما به آن می بردازیم مربوط به نوشتن کلمات است A lot و every day است. A lot به صورت جدا از هم نوشته می شود و نوشتن آن به صورت یک کلمه (Alot) اشتباه است. مورد دوم هم به صورت جدا (Evey day) نوشته می شود و هم به صورت یک کلمه (Everyday). در حالت اول این لغت قید است و در حالت دوم صفت است. به مثال زیر توجه کنید:
I go to school everyday
در این جمله everyday به صورت اشتباه به کار رفته است و شکل صحیح آن در این جمله every day است چون در اینجا ما به یک قید نیاز داریم.

 

**********************************

 

۲۰)

 

ما هر روز ساعت چهار به خانه می رویم.

 

نادرست: We go to home at four o’clock every day.

 

درست: We go home at four o’clock every day.

 

نکته: همیشه بعد از to go و to come از to استفاده میشود، اما home در این مورد استثنا است. یعنی اگر بعد از go، واژه home بیاید نباید از to استفاده کنیم.

بخش دوم از 46 اشتباه رایج در زبان انگلیسی

۱)

 

او با یک دندانپزشک ازدواج کرده است.

 

نادرست: She’s married with a dentist.

 

درست: She’s married to a dentist.

 

********************************

 

 

 کاربرد to  و at به جای هم:

 

حرف اضافه to  برای بیان حرکت از جایی به جای دیگر به کار میرود، در صورتی که حرف اضافه at نشان دهنده مکان است.  ولی حرف اضافه to  بیانگر مقصد است. اما at معمولا با مکان های کوچک به کار میرود.

 

 برای مثال:

 

 نگویید: We come at school every morning

 

 بگویید: We come to school every morning

 

 ما هر روز صبح به مدرسه می آییم.

 

 و یا

 

 نگویید: Someone is standing to the door

 

 بگویید: Someone is standing at the door

 

 کسی دم در ایستاده است.

 

********************************

 

۳)

 

کاربرد to  و till  به جای هم:

 

 حرف اضافه to  برای مسافت و حرف اضافه till  (تا) برای زمان به کار میرود.

 

 برای مثال:

 

  نگویید: We walked till the river and back

 

  بگویید: We walked to the river and back

 

 ما تا رودخانه رفتیم و برگشتیم

 

و یا

 

نگویید: I’ll stay here to next month

 

بگویید: I’ll stay here till next month

 

 من تا ماه آینده اینجا خواهم ماند.

 

********************************
۴)

 

 کاربرد نادرست at  به جای in برای مکان های بزرگ:

 

 برای مکان های بزرگ مانند شهر، ایالت، کشور و قاره از حرف اضافه in  استفاده میشود.

 

 برای مثال:

 

 نگویید: Liam has a flat at Paris

 

بگویید: Liam has a flat in Paris

 

 لیام آپارتمانی در پاریس دارد.

 

********************************
۵)

 

 کاربرد for  و at  در مورد قیمت ها:

 

 حرف اضافه for  را زمانی به کار میبریم که اسمی از مبلغ برده شده باشد. اما حرف اضافه at  را هنگامی استفاده میکنیم که اسمی از مبلغ به میان نیامده است.

 

برای مثال:

 

 نگویید: I bought a book at  fifty pence

 

بگویید: I bought a book for fifty pence

 

 من کتابی به قیمت  پنجاه پنس خریدم.

 

و یا

 

 نگویید: I can’t buy it for such a high price

 

 بگویید: I can’t buy it at such a high price

 

 من نمیتوانم آن را به چنین قیمت بالایی بخرم.

 

 نکته: اگر وزن یا اندازه چیزی بعد از قیمت آن ذکر شود، حرف اضافه at  را با مبلغ مورد نظر به کار ببرید.

 

 برای مثال:

 

 The velvet is available at £۵ a meter

 

 پارچه مخمل از قرار متری پنج پوند موجود است.

 

*********************************

 

۶)

 

کشتی در اقیانوس غرق شد.

 

نادرست:

 

The ship drowned in the ocean.

 

صحیح:

 

The ship sank in the ocean.

 

عبارت to drown یا to be drowned به معنی “غرق شدن”، “در آب خفه شدن” است و تنها در مورد جانداران به کار میرود. در صورتی که فعلsink به معنی “(به زیر آب) فرو رفتن” و “غرق شدن” است و برای اشخاص و اشیاء هر دو به کار میرود.

 

*********************************

 

۷)

 

به آن خانه نزدیک نشو

 

نادرست:

 

Don’t approach to that house.

 

صحیح:

 

Don’t approach that house.

 

Approach نیازی به حرف اضافه ندارد.

 

*********************************

 

۸)

 

من حداقل سه کیلو چاق شدم

 

نادرست:

 

I’ve put at least three kilos.

 

صحیح:

 

I’ve put on at least three kilos.

 

نکته: متضاد to put on weight    (چاق شدن) عبارت to lose weight (لاغر شدن، وزن کم کردن) است.

 

مثال:

 

She has lost five kilos.

 

او پنج کیلو لاغر شده است.

 

*********************************

 

۹)

 

او از سگ می ترسد

 

نادرست: He is afraid from the dog

 

صحیح: He is afraid of the dog

 

او اکنون از رفتار خود شرمنده است

 

نادرست: He’s now ashamed from his conduct

 

صحیح: He’s now ashamed of his conduct

 

معمولا of بیانگر خصوصیات و خصلت های ثابت است. مثلا:

 

To be ashamed of = شرمنده بودن از

 

To be proud of = افتخار کردن به

 

در حالی که from نشان دهنده اختلاف و جدایی است. مثلا:

 

To prevent from = جلوگیری کردن از

 

To be different from = فرق داشتن با

 

*********************************

 

۱۰)

 

آیا از نمره های خود راضی هستید؟

 

نادرست:

 

Are you satisfied from your marks?

 

صحیح:

 

Are you satisfied with your marks?

 

توضیح: معمولا بعد از صفات مفعولی مانند satisfied ، از حرف اضافه with استفاده می شود. برای مثال:

 

Content with = راضی از، خشنود از

 

Delighted with = خرسند از، خوشحال از

 

Unhappy with = ناراضی از ، ناخشنود از

 

Happy with = خوشحال از ، راضی از

 

Disgusted with = متنفر از، منزجر از

 

Displeased with = ناراضی از، ناخشنود از

 

Dissatisfied with = ناراضی از، ناخشنود از

 

*********************************

 

۱۱)

 

من به بیگناهی رابین ایمان (اطمینان) دارم.

 

نادرست:

 

I am persuaded of Robin’s innocence.

 

صحیح:

 

I am convinced of Robin’s innocence.

 

توضیح: فعل persuade به معنی «ترغیب کردن و قانع کردن» و فعل Convince  به معنی «متقاعد کردن ، مجاب کردن و مطمئن کردن» است. این دو فعل دارای معانی بسیار مشابهی هستند و در انگلیسی نوین اکثرا به جای هم به کار می روند.مثال:

 

Delia persuaded me to take the exam.

 

دیلیا مرا ترغیب (قانع) کرد که امتحان بدهم.

 

Delia convinced me to take the exam.

 

دیلیا مرا متقاعد کرد که امتحان بدهم.

 

اصطلاح to be convinced of something که در جمله صحیح مشاهده میکنید، به معنی «به چیزی اعتقاد و ایمان داشتن» است

 

بخش سوم از 46 اشتباه رایج در زبان انگلیسی

۱

 

شما باید بیشتر ورزش کنید.

 

نادرست:

 

You ought to make more exercise

 

صحیح:

 

You ought to take more exercise

 

*********************************

 

۲

 

نادرست:

 

I congratulate you for your success

 

صحیح:

 

I congratulate you on your success

 

بخاطر موفقیتتان به شما تبریگ می گویم.

 

توضیح: Congratulate  همیشه با حرف اضافه  on می آید و به معنی تبریک گفتن بخاطر چیزی است

 

*********************************

 

۳

 

   یک ساعت طول خواهد کشید که من این کار را انجام دهم

 

نادرست:

 

I’ll need an hour to do that

 

صحیح:

 

It’ll take me an hour to do that

 

توضیح: take (طول کشیدن) در زمان آینده طبق فرمول زیر به کار می رود:

 

It’ll (It will) + مفعول + مدت + to  مصدر با

 

*********************************

 

۴

 

ساعت من دو دقیقه عقب / جلو است.

 

نادرست:

 

My watch goes two minutes behind / in front

 

صحیح:

 

My watch is two minutes slow / fast

 

همچنین میتوانیم بگوییم:

 

My watch loses

 

ساعتم عقب می ماند.

 

My watch gains

 

ساعتم جلو است.

 

*********************************

 

۵

 

لطفا یادم بنداز که برش گردونم.

 

نادرست:

 

Please remember me to give it back

 

صحیح:

 

Please remind me to give it back

 

توضیح:

 

Remind = به یاد کسی انداختن

 

Remember  = به یاد داشتن

 

مثال:

 

I remember what you told me

 

یادمه چی بهم گفتی

 

*********************************

 

۶

 

بعد از اینکه قهوه ام را تمام  کردم, رفتم پیاده روی.

 

نادرست:

 

I took a walk after finished my coffee

 

صحیح:

 

I took a walk after finishing my coffee

 

توضیح:

 

کلمهafter  جز حروف اضافه است.  هرگاه فعلی بلافاصله پس از یک حرف اضافه قرار گیرد باید به صورت  ing دار باشد.

 

برخی از حروف اضافه:

 

at, in, on, for, by, of, with, before, after, …

 

*****************************

 

۷

 

افتخار ملاقات با او را داشتم

 

نادرست:

 

I had the pleasure to meet him

 

صحیح:

 

I had the pleasure of meeting him

 

توضیح:

 

بعد از حرف اضافه of  اسم مصدر به کار می رود، طبق فرمول زیر:

 

Have the pleasure of + -ing

 

نکته: عبارت take pleasure (لذت بردن از) شکل مترادفِ

 

 have the pleasure of است. مثال:

 

He takes great pleasure in helping others.

 

او از کمک به دیگران خیلی لذت می برد.

 

*****************************

 

۷

 

جان از هیچکس نمی ترسد

 

نادرست:

 

John doesn’t afraid of anybody

 

صحیح:

 

John isn’t afraid of anybody

 

توضیح:

 

کلمه afraid یک فعل نیست بلکه یک صفت است و همواره با فعل to be  به کار میرود. لطفا به مثالهای بیشتر توجه کنید:

 

Are you afraid of getting old?

 

آیا از پیر شدن میترسی؟

 

I was afraid of darkness when I was a child

 

وقتی بچه بودم از تاریکی میترسیدم.

 

Don’t be afraid of the dark

 

از تاریکی نترس

 

*****************************

 

۸

 

استفاده نادرست از  consider as  به جای consider

 

نادرست:

 

Robert considers me as his best friend

 

صحیح:

 

Robert considers me his best friend

 

رابرت مرا بهترین دوست خود میداند.

 

توضیح:

 

بعد از فعل consider (دانستن، به حساب آوردن) از کلمه as (به عنوان) استفاده نکنید. اما میتونیم بگوییم:

 

He regards me as his best friend

 

او مرا بهترین دوست خود میداند

 

یا

 

Robert considers me to be his best friend

 

رابرت مرا بهترین دوست خود میداند.

 

*****************************

 

۹

 

استفاده نادرست از By به جای With

 

نادرست:

 

The man shot the bird by a gun

 

صحیح:

 

The man shot the bird with a gun

 

آن مرد، با تفنگ به پرنده شلیک کرد.

 

توضیح:

 

هرگاه بخواهیم وسیله ای را که عمل با آن صورت گرفته است نشان دهیم، از with استفاده میکنیم. حرف اضافه by  نشان دهنده کننده کار است.مثال:

 

The bird shot by the man.

 

 پرنده، توسط آن مرد مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

 

اما در موارد زیر از by‌ استفاده میشود نه with:

 

By hand (با دست، دستی)-by post (از طریق پست، با پست)- by phone (تلفنی)

 

by the hour (ساعتی)-by the meter (متری، به متر)

 

چند مثال دیگر:

 

It is six o’clock by my watch

 

به ساعت من ساعت شش است.

 

They pay by the month.

 

آنها حقوق را ماهانه می پردازند.

 

*****************************

 

۱۰

 

  استفاده نادرست از  to بعد از فعل answer

 

و عدم استفاده از to بعد از فعل reply

 

نادرست:

 

Please answer to my question

 

Please reply my question

 

صحیح:

 

Please answer my question

 

Please reply to my question

 

لطفا به سوال من جواب دهید.

 

توضیح:

 

توجه داشته باشید در مواردی که کلمه answer به صورت اسم به کار رود از حرف اضافه to  استفاده می شود. مثال:

 

His answer to my question was wrong

 

پاسخِ او به سوالِ من غلط بود

 

*****************************

 

۱۱

 

استفاده نادرست از Grow up و Grow

 

نادرست:

 

These flowers grow up very quickly.

 

When I grow I’ll be a doctor.

 

صحیح:

 

These flowers grow very quickly.

 

When I grow up I’ll be a doctor.

 

این گل ها خیلی زود رشد می کنند.

 

وقتی که بزرگ شدم، دکتر خواهم شد.

 

توضیح:

 

To grow به معنی to become bigger (بزرگ شدن، رشد کردن، روییدن، زیر کشت بردن، پرورش دادن، به عمل آوردن، رویانیدن، ]ریش[ گذاشتن) است.

 

اما to grow up  به معنی to become a man or a woman (بالغ شدن، از نظر سنی بزرگ شدن) است.

 

*****************************

 

۱۲

 

آنها به دشمن حمله کردند

 

نادرست:

 

They attacked against the enemy.

 

صحیح:

 

They attacked the enemy.

 

فعل Attack در اینجا نیازی به حرف اضافه ندارد.

 

میتوانیم به جای Attack از عباراتی چون go against  و fight against  نیز استفاده کنیم:

 

Attack   Go against –Fight against

 

توجه: اصطلاح زیر نیز به ممعنی حمله کردن است.

 

To make an attack on

 

برای مثال:

 

They made an attack on the enemy.

 

آنها به دشمن حمله کردند.

 

*****************************

 

۱۳

 

کاربرد نادرست Substitute و Replace

 

آن ها پول کاغذی (اسکناس) را با طلا عوض کردند.

 

نادرست:

 

They substituted gold with paper money.

 

صحیح:

 

They replaced gold with paper money.

 

فعل replace به معنی «عوض کردن»، «جایگزین کردن» است اما عبارت

 

Substitute something for something به معنی «چیزی را جانشین یا جایگزین چیز دیگری کردن» است.

 

در واقع این دو عبارت بر عکس هم هستند.

 

You replace gold with paper money.

 

شما پول کاغذی (اسکناس) را با طلا عوض می کنید.

 

You substitute paper money for gold.

 

شما پول کاغذی (اسکناس) را جایگزین طلا میکنید. فعل replace معمولا با حرف اضافه with  به کار میرود و فعل substitute با حرف اضافه for  استفاده می شود.

 

*****************************

 

۱۴

 

استفاده از حرف اضافه غیر ضروری همراه با  Comprise

 

برای مثال:

 

کتاب شامل پنج فصل است.

 

نادرست:

 

The book comprises of five chapters.

 

صحیح:

 

The book comprises five chapters.

 

یا

 

The book is comprised of five chapters.

 

توضیح:

 

Comprise خود به معنی « متشکل بودن از» ، «شاملِ … بودن» است و نیازی به حرف اضافه ندارد.

 

*****************************

 

۱۵

 

اشتباه در کاربرد Enter و Enter into

 

ما داخل کلاس شدیم.

 

نادرست:

 

We entered into the classroom.

 

صحیح:

 

We entered the classroom.

 

توضیح:

 

Enter به معنی داخل شدن به ، وارد شدن به است و نیازی به حرف اضافه ندارد. توجه داشته باشید تنها هنگامی که منظور شروع (ورود به)  یک بحث، گفتگو و مذاکره باشد، از into همراه با enter  استفاده میکنیم.

 

برای مثال:

 

We enter into a conversation / a debate / a discussion.

 

ما وارد گفتگو / مذاکره / بحث می شویم.
منبع » http://ielts-toefl-tehran.com
اشتراک گذاری :Share on Facebook220Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.